Okouzleni klavírem


Harmonogramy koncertů

Informační leták


Základní umělecká škola Litoměřice Vás srdečně zve na II. ročník nesoutěžního festivalu Okouzleni klavírem, který proběhne 21. května 2016 v secesním sále Kulturního domu v Terezíně. Žákům zde bude k dispozici kvalitní koncertní nástroj značky Yamaha.

Festival je určen žákům klavírních tříd obou stupňů ZUŠ z Ústeckého kraje. Žáci budou rozděleni do kategorií podle ročníku, v němž studují hru na klavír — na rozdíl od soutěží, kde bývají děti zařazovány podle věku.

Požadována je jedna skladba, případně dvě kratší skladby libovolného autora. Do programu lze zařazovat také čtyřruční skladby. U sólových skladeb je doporučována hra zpaměti.

Kapacita festivalu je 70 účastníků, kteří se představí v cca 5 koncertech. Každý účinkující obdrží v závěru akce účastnický list a drobný dárek. Žáci se v průběhu festivalu mohou zapojit do zajímavého doprovodného programu. Seznam a bližší popis těchto aktivit najdete v přihlášce, kde lze označit aktivity, jichž se žák zúčastní. Každý účinkující během registrace obdrží speciální kartičku, na kterou se bude razítkem zaznamenávat návštěva workshopů či prohlídek. Vyplněné kartičky s nejméně dvěma razítky z doprovodných aktivit, opět odevzdají v koncertním sále nejpozději do slavnostního zakončení festivalu, kde proběhne i jejich slosování. Výherci obdrží hodnotné ceny, které potěší každého hudebníka.

K dispozici bude šatna i nástroje k rozehrání. Pro účastníky a jejich pedagogy bude rovněž připraveno drobné pohoštění.

Přihlášky budou přijímány do naplnění kapacity festivalu, nejpozději však do 30. dubna 2016.

Historie projektu

Možná se ptáte, jakou historii může mít festival, jehož II. ročník ještě ani neproběhl. Poprvé se ovšem projekt „Okouzleni klavírem“ uskutečnil v roce 2012. Původně se jednalo o výměnný koncert žáků klavírních tříd ZUŠ Bílina a ZUŠ Louny. Dával příležitost ukázat a konfrontovat své umění všem nadaným žákům klavírních tříd, nejenom těm, jež se uplatňují na klavírních soutěžích.

Již v rámci třetího ročníku projektu byla účast rozšířena o hosty ze ZUŠ Jirkov a Litvínov. To inspirovalo naše lounské kolegy k přeměně „Okouzleni klavírem“ na nesoutěžní festival klavírní hry s účastí žáků dalších ZUŠ Ústeckého kraje. První ročník festivalu proběhl v sobotu 6. června 2015 ve Vrchlického divadle v Lounech za účasti téměř 70 malých a mladých pianistů. Organizační náročnost tak velkého projektu již přesahuje možnosti bílinské ZUŠ. Proto se po vzájemné dohodě rozhodla převzít organizaci druhého ročníku festivalu naše litoměřická ZUŠ.