Úspěchy žáků LDO

Literárně dramatický obor, to není jen divadlo. Už název oboru napovídá, že je silně spjat s literaturou a podstatnou součástí výuky je tedy vlastní autorská tvorba žáků, ale také interpretace (přednes) poezie a prózy. Každý z žáků si v průběhu studia několikrát projde cestu od výběru textu, přes jeho rozbor a porozumění, hledání správné intonace a mluvní techniky, až k veřejnému vystoupení. Znamená to najít text, který člověka baví a sžít se s ním, ukázat prostřednictvím něj svůj názor. 

Na školní recitační přehlídce „Užvaněná žoužel“ letos vystoupilo na šedesát žáků, jejichž vystoupení pomohli hodnotit odborní lektoři. Nejmladší žáci potěšili všechny přítomné rodiče milými a vtipnými texty, nejčastěji básničkami, ale i tím, že výborně hlasově zvládli prostor divadelního sálu. Výběrem textu a projevem zaujali především: Markéta Rambousková, Christo Brambaški, Markéta Štěrbová, Eliška Fouknerová, Ema Dobrovodská, Jasmína van Vegchel, Jana Neužilová a Adam Krejčí. Poslední čtyři jmenovaní postoupili na okresní recitační přehlídku Dětská scéna.

Náctiletí si vybrali k přednesu především prózu - úryvek ze své oblíbené knihy nebo krátkou povídku. Střídaly se texty plné romantiky, humoru i napětí. Ve starších kategoriích výběrem textu a projevem zaujali především:  Veronika Kavanová, Eliška Vytrhlíková, Veronika Zaderlíková, Markéta Husarová, Rozálie Vraná a Petra Vališová. Posledních pět jmenovaných postoupilo na okresní recitační přehlídku Dětská scéna.

Na okresní recitační přehlídce se našim žákům opravdu dařilo, a na krajskou přehlídku v Lounech postoupilo těchto šest recitátorů: Jasmína van Vegchel (cena lektorského sboru), Adam Krejčí (cena lektorského sboru s postupem na celostátní přehlídku), Markéta Husarová, Veronika Zaderlíková (cena lektorského sboru), Petra Vališová, Denisa Středová (cena lektorského sboru s postupem na celostátní přehlídku). 

Přednesu se mohou věnovat i žáci starší 15 let, včetně dospělých. Pro ně je tu celostátní festival Wolkrův Prostějov, který má také svá předkola. Po loňském úspěchu byl letošní ročník pro Tomáše Harta výzvou, ve které obstál – a to s povídkou Jaroslava Haška Hovor s malým Mílou. 

Ze třech postupů na celostátní přehlídky máme obrovskou radost, ale to samozřejmě není tím jediným cílem. Většinu našich recitátorů můžete vidět vystupovat na koncertech školy, v Domově U Trati a na dalších akcích. V nejbližší době například na Jarním očistném festivalu, který se koná 29. dubna od 13 hodin na parkánech José Rizala.