Natálie Matysková

Poprvé se s tancem setkala na ZUŠ ve Zruči nad Sázavou, kde se vyučoval moderní tanec. I když to bylo zcela něco jiného, než očekávala, brzy tanci propadla a začala navštěvovat i soukromé lekce klasického tance. Postupem času se z nadšení stala opravdová láska k tanci a navštěvovat kroužek nestačilo – po dvou letech studia na gymnáziu se rozhodla přestoupit na Pražskou taneční konzervatoř a SOŠ, kterou zakončila v roce 2016 absolutoriem.

Během studia absolvovala tříměsíční stáž v bratislavském SĽUKu (Slovenský ľudový umelecký kolektív), kde měla příležitost se souborem vystoupit ve folklorním i moderním repertoáru.

Na škole začala vytvářet choreografie pro své spolužáky, které pak byly prezentovány na představeních školy, tanečních akcích (Happening tanečních konzervatoří) či soutěžích (Studentská Thálie).

V letech 2013 – 2015 hostovala v Severočeském divadle opery a baletu v Ústí nad Labem v inscenaci „Labutí jezero“. Nyní externě vystupuje v Národním divadle v Praze v inscenaci „Prodaná nevěsta“ a také se účastní folklorních představení pro turisty na různých místech Prahy.