Mgr. Dominika Valešková

Vystudovala PF UJEP Ústí nad Labem, obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů český jazyk a literatura, hudební výchova. Od roku 2003 působila jako učitelka na Střední škole pedagogické, hotelnictví a služeb Litoměřice a v letech 1997 - 2001 na Základní škole B. Němcové v Litoměřicích, kde spolupracovala s přípravnými pěveckými sbory a vedla flétnový soubor. Od roku 2003 je sbormistryní dívčího pěveckého sboru Máj a uměleckou vedoucí flétnového souboru Oethos.

Lektoruje hudebně metodické a pedagogické semináře zaměřené na metodiku hudební výchovy v MŠ ve spolupráci s Národním institutem dalšího vzdělávání a Pedagogickým centrem. V březnu 2010 získala ocenění hejtmanky Ústeckého kraje za mimořádný přínos k rozvoji výchovy a vzdělávání.