GDPR

Organizace zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením EU 2016/679 (GDPR) ze dne 27. 4. 2016.
Pravidla pro nakládání s osobními údaji, zajištění souladu s GDPR a prokázání naplnění všech principů a požadavků GDPR jsou zpracována ve Směrnici ředitelky školy k ochraně osobních údajů. Tento dokument je k nahlédnutí v kanceláři školy po předchozí telefonní domluvě  na čísle 416574420.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů ve smyslu ust. čl. 37 Nařízení byl dne 10. 5. 2018 jmenován Radou města Litoměřice pan Antonín Terber - gdpr@litomerice.cz.