GDPR

Organizace zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením EU 2016/679 (GDPR) ze dne 27. 4. 2016.
Pravidla pro nakládání s osobními údaji, zajištění souladu s GDPR a prokázání naplnění všech principů a požadavků GDPR jsou zpracována ve Směrnici ředitelky školy k ochraně osobních údajů. 

Informační memorandum o zpracování osobních údajů je k dispozici ZDE. 

Pověřencem pro ochranu osobních údajů ve smyslu ust. čl. 37 Nařízení byl dne 10. 5. 2018 jmenován Radou města Litoměřice pan Antonín Terber - gdpr@litomerice.cz.