Informace o studiu

Naše škola nabízí studium v hudebním, výtvarném, literárně dramatickém a tanečním oboru.

Žákům se věnujeme odpoledne. Vyučovací hodina trvá 45 minut.

Výuka v hudebním oboru je rozdělena na dvě části – individuální lekci hry na nástroj nebo zpěvu a jednu hodinu kolektivně vyučované hudební nauky. Ve 2-3 hodinových blocích probíhá skupinová výuka výtvarného a literárně dramatického oboru, dvouhodinové lekce realizuje i taneční obor.

Při plánování docházky Vašeho dítěte do Základní umělecké školy je nezbytné počítat s tím, že vedle času na docházku do vyučování bude nutné věnovat dostatek času pravidelné domácí přípravě.

Přihlásit je možné děti již od 5 let. Přípravné studium pro děti ve věku 5-7 let je realizováno v kolektivní výuce dvakrát týdně.

Předpokladem pro přijetí žáka je úspěšně vykonaná talentová zkouška a zaplacení žákovského příspěvku.

Studium probíhá podle Školního vzdělávacího programu a je rozděleno na přípravné (pro žáky ve věku 5-7 let) a základní (pro žáky od 7 let a starší, maximální věk pro přijetí ke studiu není přesně definován, individuální konzultace je vždy možná (kontakty))

První stupeň

Základní studium prvního stupně trvá 7 let a je zakončeno absolventským výkonem – vystoupením na absolventském koncertu, vystavením absolventské výtvarné práce, tanečním či divadelním absolventským představením.

Druhý stupeň

Základní studium druhého stupně trvá 4 roky. Navazuje na předchozí sedmiletý cyklus, nebo je určeno pro žáky starší 14 let.
Žáci druhého stupně se ve větší míře zapojují do kolektivních uměleckých aktivit – komorní hra, hra v orchestru, divadelní soubor, atd. I u nich se předpokládá zakončení celého studijního cyklu absolventským výkonem.

Studium pro dospělé

Studentům nad 18 let je určeno studium pro dospělé, které je určeno primárně pro absolventy druhého stupně základního studia.