Mozaika


Mozaika je občasník, který ZUŠ Litoměřice vydává pro rodiče žáků a další zájemce o dění v naší škole. Nabízí připomenutí toho nejdůležitějšího, čím škola v současnosti žije.

Mozaika podzim 2018

Milí žáci, vážení rodiče a přátelé školy,
6. ročník našeho OBČASníku vám opět nabízí stručný náhled na to, co by nám
mohl přinést nový školní rok 2018-2019.

Věřím, že kromě nových dovedností a vědomostí nám všem dodá spoustu radosti, mnoho krásných kulturních i lidských zážitků. Třeba se nám splní naše sny a přání… O pár z mých splněných snů se s vámi podělím:

Od října začala při naší škole působit Akademie umění III. věku. V dopoledních hodinách již není škola smutná a tichá. Nyní je otevřená studentům – seniorům, kteří se zdokonalují ve hře na hudební nástroje, zpěvu či literární tvorbě. Již v prvních týdnech jejich výuky se potvrdilo, že jsou pilnými studenty a mimo jiné i přáteli a patrony naší školy.

Pro rodiče dětí dojíždějících z okolních obcí a především pro děti samotné bylo jistě radostnou zprávou otevření našich nových poboček v Brozanech nad Ohří a Křešicích.

Dalších snů a přání mám ještě mnoho a nebojím se mít sny opravdu veliké – například přestěhování školy do nové budovy v centru města :).

Přeji vám klidný, úspěšný a radostný školní rok.
Dominika Valešková