Mozaika


Mozaika je občasník, který ZUŠ Litoměřice vydává pro rodiče žáků a další zájemce o dění v naší škole. Nabízí připomenutí toho nejdůležitějšího, čím škola v současnosti žije.

Mozaika 1/2020

Milí žáci a rodiče a přátelé školy, uplynula již polovina školního roku a za sebou máme spoustu zážitků, zkušeností a setkání. Společně jsme uspořádali mnoho akcí - koncertů, představení, výstav, workshopů, soustředění, ve spolupráci všech oborů jsme dokázali připravit ZUŠ DAY v rámci oslav 800 let Litoměřic, na listopadovém koncertě jsme představili první sbírku autorských skladeb žáků, hostili ve škole inspirativní lektory atd. Týden co týden se ve škole dělo něco zajímavého… To vše je možné díky práci učitelů, díky spolupráci s odborníky a umělci, spolupráci rodičů i podpory přátel školy. Velmi si vážím také podpory, které se nám dostává od Klubu přátel ZUŠ a Nadačního fondu Delfín – šance dětem. Skvělá je i spolupráce s Nadačním fondem BigMat, se kterým právě připravujeme benefiční Koncert učitelů ZUŠ.

Největší bohatství školy však vidím v každém všedním dni, který u nás ve škole můžeme prožít, v každém okamžiku, kdy se odehraje něco zajímavého, kdy objevíte krásný text, naučíte se novou skladbu, dokážete si pomoci a navzájem se podpořit.

Jako každý rok žijeme soutěžemi - to už prostě k ZUŠkám patří. Mnohdy ale mohou soutěže přinést i pocity zklamání… Jen o vítězství však v uměleckých soutěžích nejde. Soutěže jsou příležitostí k setkání lidí se stejným zájmem o věc, soutěže by měly vytvořit příležitost ke vzájemnému sdílení, poznávání různých možností interpretace, provedení, k tvorbě. Snažíme se sice o nejlepší výkony, vítězství ale není jen v nejvyšším počtu bodů. Vítězství vidím v radosti z vlastního díla, z prožitku a objevování nového. Každý máme hranice svých možností jinde a každý, kdo touží na sobě pracovat a rozvíjet svůj talent, tvořit v oboru, který ho baví, má naši podporu.

Mnohým z vás se v soutěžích v uplynulých měsících dařilo a máme spolu s vámi velkou radost - např. Schizzo Band (p. uč. J. Veselý) se stal laureátem soutěže Českého rozhlasu Concerto Bohemia a vystoupí na koncertě 24. 4. 2020 v Praze (Žofín), Magdaléna Pallasová a Tereza Neužilová (p. uč. A. Pallasová) skvěle zahrály v listopadu na Virtuosi di pianoforte per musica v Ústí nad Labem a Marie Kirschnerová (p. uč. Jana Červinková a A. Pallasová) zvítězila v pěvecké soutěži Lípa Cantantes 2020 v České Lípě. Mnoho žáků hudebního oboru se spolu se svými učiteli skvěle připravilo na soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT. Velmi si práce všech - i těch, kteří nedosáhli na „stupně vítězů“ – vážím.
Přeji si, abyste ze svých uměleckých výkonů měli radost, aby vás neopouštěla chuť tvořit a rozvíjet svůj talent.

Dominika Valešková