Zápis

 TALENTOVÉ ZKOUŠKY A PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ KE STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021-2022 se uskuteční v průběhu měsíce června. Rodiče mohou své děti přihlašovat k talentové zkoušce prostřednictvím on-line přihlášky na www.izus.cz. Přihláška je také k dispozici zde na webových stránkách v sekci Aktuálně.
Zapsaní uchazeči hudebního oboru budou v průběhu června pozváni k talentové zkoušce.
Uchazeči o studium výtvarného oboru budou konat talentovou zkoušku 28. 6. 2021 v prostorách zahrady Masarykova 35 (budova výtvarného oboru), literárně dramatického oboru v Minimaxu 29. 6. 2021 a tanečního oboru  v prostorách zahrady ZUŠ ve středu 30. 6. 2021 v dopoledních hodinách.  Více info 605101231.