Literárně dramatický obor

Literárně dramatický obor v sobě propojuje všechny umělecké oblasti, a to jak hudbu, pohyb, výtvarné umění, tak i literární a slovesnou tvorbu. Cílem výuky je všestranný a komplexní rozvoj osobnosti každého žáka, především jeho mluvních, pohybových, literárních a hereckých schopností. V obou stupních studia se žáci věnují také přednesu. Žáci jsou vedeni ke spolupráci a vzájemnému vnímání, citlivosti ve skupině a komunikaci, k rozvíjení smyslového vnímání a fantazie. Výuka v LDO probíhá kolektivně a je doplněna individuální přípravou. Hotové výstupy (přednes, monolog, dialog, inscenace či literární tvorba) jsou prezentovány prostřednictvím otevřených hodin, předváděček a veřejných představení.

Archiv akcí

    Litoměřice - „Divadelní piknik“ opanoval v úterý a ve středu zahradu Základní umělecké školy a přilehlé divadélko Minimax v Litoměřicích.  Menu bylo bohaté  a chutné –jak na stolech v

...

Literárně dramatický obor, to není jen divadlo. Už název oboru napovídá, že je silně spjat s literaturou a podstatnou součástí výuky je tedy vlastní autorská tvorba žáků, ale také interpretace

...