Taneční obor

Matysková Natálie/ taneční obor /
Matysková Natálie/ taneční obor /
Telefon
mob. 739 740 163
Žáčková Valeriya/ taneční obor /
Žáčková Valeriya/ taneční obor /
Telefon
mob. 739 991 225

Tanec je komunikace mezi tělem a duší. Vyjadřuje to, na co slova nestačí.

Ruth Saint Denis
Tanec jako takový skrze fyzický pohyb přináší možnost sebevyjádření a sebepoznání. V našem oboru scénického tance se zaměřujeme na obě související oblasti toho, co tvoří tanec – na fyzickou i psychickou stránku práce. Ve výuce se opíráme především o techniku moderního (výrazového) tance, ale žáci si taktéž osvojují základy klasického tance a dalších tanečních technik. Skrze tyto postupy děti dospívají k poznání vlastního těla, zlepšují jeho přirozené držení, koordinaci, hbitost, ladnost. Velice důležitou součástí výuky je také pohybová improvizace, díky které žáci dostávají prostor tvořit, prožívat, vyjádřit se, objevovat. Následně vzniká harmonická syntéza pohybu s emocemi v podobě choreografie, se kterou mají žáci možnost vystoupit na veřejnosti. Cílem výuky je, dalo by se říci, najít radost z pohybu.Tanec jako přirozený projev člověka také nabízí mnohé užitečné přesahy a to nejen v umění (hudba, výtvarné umění atd.), ale především v běžném životě.

Hodiny probíhají v kolektivech o max. 10 žácích. V takovém počtu je možné rozvíjet individualitu jedince, ale zároveň postihnout potřeby daného kolektivu a vyjít jim vstříc. Zájemcům je struktura výuky taktéž příležitostí pro přípravu na konzervatoř.

Výuka probíhá na odloučeném pracovišti ZUŠ - v baletním sále Domu kultury v Litoměřicích.

Mezinárodní den tance poprvé v Litoměřicích. Flashmob před Dvojčetem ...