Vážení rodiče, milí žáci,
výuka v ZUŠ Litoměřice probíhá prezenční formou a věřím, že tomu tak bude i nadále.

Pro zajištění bezpečného prostředí jsou ve společných prostorách školy i v učebnách povinné roušky (kromě zpěvu, hry na dechový nástroj a tanečního oboru). Ve všech budovách je k dispozici dezinfekce. 

Příchozí žáky žádáme o pečlivou očistu rukou a dbáme na to, aby do budov vstupovaly pouze osoby, které nevykazují příznaky infekčního onemocnění. 
Do budov umožňujeme vstup rodičům a doprovodu pouze v odůvodněných případech.

Pokud nastane situace, kdy se žák nemůže osobně účastnit výuky, např. z důvodu karantény, má škola připravenu distanční formu výuky přes G Suite (Google). G Suite umožňuje škole bezpečně vyučovat on-line. (Pedagog zašle rodiči/žákovi do mailu odkaz/pozvánku na videohovor přes Meet spolu s datem a časem výuky nebo pozvánku do sdílené Učebny v G Suite.)

Přeji vám pevné zdraví a vše dobré.

18. 9. 2020                                                Mgr. Dominika Valešková, ředitelka školy


Máme nový strom. Platan ‚Zuškový‘ !


 
 
   „Zdravíme  z roku 2020. Jsme žáci a učitelé Základní umělecké školy Litoměřice, která v těchto prostorách sídlí již od roku 1992… Sázíme tento strom s úctou a láskou ke všemu živému.“ Tenhle vzkaz do vzdálené budoucnosti je teď u kořenů nového stromu vysazeného ve středu 16.září  při „Zahradní slavnosti“  v areálu ZUŠ. 

   „Jde o platan javorolistý, rychle rostoucí strom, který doplní stávající zeleň,“ řekla nám Lenka Neumannová z Modrého zahradnictví. „A nejen stávající, ale i tu chybějící, protože nám v posledních čtyři stromy odešly,“ přiblížila důvod akce ředitelka ZUŠ  Dominika Valešková.  „V Praze prý mají Beethovenův platan, no a my teď máme „Zuškový“ ! Obě pak  za pomoci Matěje Olejára vzrostlý stromek vysadily.  Pomocníků se pak našlo dost – ruku  k dílu přiložila vlastně většina z několika desítek účastníků  slavnosti - děti i rodiče.

    Samozřejmě, že se na zahradě také hrálo. Platan do života uvedli svými výstupy za asistence svých učitelů žáci a studenti  akordeonového, violoncellového oddělení i dramatického oboru. ‚Dramaťáci‘ si dokonce připravili mýtický rituál, při němž zasvětili strom silám přírody.  Pro naši školu  to byla první veřejná akce od startu nového školního roku, který u nás začal stejně jako na základních školách.
                                                                 
                                                                                 Text a foto:  Mirek Zimmer 

Důležité odkazy

Škola realizuje od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 projekt v rámci Výzvy MŠMT č. 02_18_063 Šablony II „Spolupráce a kreativita“, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011807