Milí žáci a vážení rodiče, 
od 7. prosince 2020 je umožněna v ZUŠ výuka do max. 10 žáků. Znovuobnovíme tedy prezenční kolektivní výuku v oboru  výtvarném, literárně dramatickém, tanečním a hudebním (sbory, hudební nauky, orchestry, soubory).  Vyučující kolektivních oborů a předmětů budou své žáky informovat o organizaci výuky.

Se srdečným pozdravem a přáním všeho dobrého
Mgr. Dominika Valešková
V Litoměřicích 2. 12. 2020                 

...........................

Vážení rodiče, 

Od středy 25. listopadu 2020 je znovuobnovena individuální prezenční výuka (jeden pedagogický pracovník a jeden žák) v hudebním oboru individuálním. V hudebním oboru kolektivním a oboru výtvarném, literárně dramatickém a tanečním bude pokračovat distanční výuka s možností individuálních konzultací. O organizaci individuálních konzultací s jednotlivými žáky rozhoduje pedagog daného oboru a předmětu.

Škola při výuce zajistí pravidelné větrání učeben (5 min.) mezi jednotlivými hodinami a uprostřed vyučovací hodiny. V prostorách školy budou k dispozici dezinfekční prostředky. Vstup do budovy bude možný pouze s ochranou nosu a úst. 

Se srdečným pozdravem a přáním všeho dobrého.
Mgr. Dominika Valešková
20. 11. 2020
 
...........................................


Vážení rodiče,

více než měsíc společně prožíváme mimořádné období, ve kterém se naši učitelé snaží výuku zajistit nejen prostřednictvím aplikací v G Suite, ale hledají další cesty, jak výuku pokud možno zajímavě a efektivně realizovat  -  nahrávají, telefonují,  posílají materiály mailem; tvoří,  aranžují, komponují …  To vše by nebylo možné bez spolupráce s vámi. Velmi si vážíme vaší trpělivosti a snahy společně toto období zvládnout. Jste pro nás partnery, bez kterých by nebylo možné  výuku uskutečňovat. Především u rodičů mladších žáků oceňujeme jejich zapojení do výuky i to, jak hodinu od hodiny získávají mnohem větší přehled o učivu.  Starší žáci, kteří jsou již u počítačů samostatní, skvěle spolupracují. Chápeme  žáky a rodiny, které se plně do distanční výuky zapojit nemohou. Vždy mají možnost alespoň telefonické konzultace.

Pro nás všechny je toto období náročné z mnoha důvodů. Vedle obav o zdraví své a bližních je vysilující i  nejistota, co bude, kam máme směřovat, co je a co není možné plánovat a realizovat.  Hledejme ale  i světlé okamžiky, ve kterých lze světlo na konci tunelu zahlédnout. V ZUŠce  jsou to např. videopozdravy od dětí, autorské texty, básničky, nahrávky vlastních skladeb apod. Věřím, že po znovuotevření školy bude výuka vydatným zdrojem radosti ze shledání a z možností další tvorby a společné práce.

Mrzí mě, že nelze udělat vstřícný krok ohledně školného. Dle Vyhlášky č. 423/2020 Sb., která novelizuje Vyhlášku č. 71/2005 Sb. o základních uměleckých školách a je pro nás závazná, je stanoveno, že: „Za dobu, kdy škola umožňuje vzdělávání distančním způsobem, se úplata nevrací.“ Váš příspěvek na školné je využíván na provoz školy, která i nadále funguje. Ve výjimečných a odůvodněných případech však může zákonný zástupce podat žádost o slevu školného. Formulář žádosti bude zde v Dokumentech a je potřeba mi jej doručit řádně vyplněný a podepsaný.

Přeji vám  pevné zdraví a vše dobré.

Mgr. Dominika Valešková
13. 11. 2020 Prázdno a ticho v naší škole tak úplně není...


Jak se učí umění "na dálku"?

    „Začni od pětky, Matěji. A navážeme na šestku, ano?  Úvod na hajtku, pak brejk s crashem, šestnáctiny, synkopa a pokračuje trojka,“ dává pokyny přes monitor Barbora Patáková, učitelka z oddělení bicích nástrojů.  Na druhé straně - doma, je vidět a slyšet za bicí soupravou Matěj Škoula, který se na bubny učí pátým rokem. Ve škole, o patro a učebnu dál, se o totéž, samozřejmě on-line, snaží se učitelka hry na klávesy a akordeon Helena Šarochová s Anežkou Malou - nástrojem je keyboard.
   „Zkus ten kousek z Love Story. A v klidu, nejsme v žádné Superstar. První část byla solidní, dobře jsi držela rytmus, příště ale trošku rychleji,“ hodnotí učitelka studentku.  Anežky se pak přes monitor ptám, jak to vidí ona. „Jo, je to dobré, na jaře to bylo složitější, teď je ale lepší vybavení a je to znát.“ Podobnou odpověď slyším i od paní učitelky Šarochové. Učí ze školy a je ráda, že nemusí nástroje tahat domů. „Snažíme se, co to jde, věřím, že se připravíme i na nějaký ten koncert na jaře,“ přeje si.
   „Jak se učí zpěv 'na dálku'? No určitě to není jednoduché, snažíme se všemi dostupnými prostředky. Posíláme si nahrávky, videa, podklady, já ze školy, děti z domova. Některé reagují hned, některé musím urgovat, aby odvedly aspoň nějakou práci, ale netlačím na ně, vím, že toho mají naloženo dost ze školy,“ přidává svou zkušenost Jana Červinková, učitelka zpěvu.
   Část kantorů praktikuje výuku na „dálku“ z domova, část využívá prostředí a vybavení přímo ve škole. Je tomu tak již od 5.října. Ředitelka Dominika Valešková: "Dopoledne věnují učitelé přípravě, nahrávání a tvorbě materiálů, odpoledne pak 'vysílají'. Každý obor podle svých specifik. Nejde jen o hudební obory, možnosti, které nabízí G-Suite (tzv. sdílená učebna a videohovory) plně využívají rovněž výtvarníci. Navíc, v pondělí 12. října dokonce instalovali výstavu výtvarných prací v kině Máj, která tam bude až do ledna 2021. Podobně fungují i ‚dramaťáci‘ a také ‚tanečníci‘, kteří pro výuku využívají hlavně video."
   V objektu divadélka Minimax, který je rovněž v areálu ZUŠ, jsem zastihl Aleše Pařízka, který učí obor literárně dramatický. Obrázek je podobný,  na monitoru má dokonce tři studentky – Amálku, Klárku, Denisu…
 „Je to hodně náročné na přípravu a na soustředění. Představte si, že celé odpoledne koukáte do monitoru a rozmlouváte - když to zjednoduším, s webkamerou. Naštěstí, většina projektů se teprve rozjíždí, takže nemusíme ‚naskakovat‘ do zkoušek,“ říká mi Aleš v malé pauze. „On-line si je vůbec nedovedu představit. Takže teď diskutujeme o tématech, upravujeme texty, příběhy. A musíme doufat, že nás otevřou dřív…“  
                                   Ve škole se v pátek 16.10. porozhlédnul Mirek Zimmer

Máme nový strom. Platan ‚Zuškový‘ !


 
 
   „Zdravíme  z roku 2020. Jsme žáci a učitelé Základní umělecké školy Litoměřice, která v těchto prostorách sídlí již od roku 1992… Sázíme tento strom s úctou a láskou ke všemu živému.“ Tenhle vzkaz do vzdálené budoucnosti je teď u kořenů nového stromu vysazeného ve středu 16.září  při „Zahradní slavnosti“  v areálu ZUŠ. 

   „Jde o platan javorolistý, rychle rostoucí strom, který doplní stávající zeleň,“ řekla nám Lenka Neumannová z Modrého zahradnictví. „A nejen stávající, ale i tu chybějící, protože nám v posledních čtyři stromy odešly,“ přiblížila důvod akce ředitelka ZUŠ  Dominika Valešková.  „V Praze prý mají Beethovenův platan, no a my teď máme „Zuškový“ ! Obě pak  za pomoci Matěje Olejára vzrostlý stromek vysadily.  Pomocníků se pak našlo dost – ruku  k dílu přiložila vlastně většina z několika desítek účastníků  slavnosti - děti i rodiče.

    Samozřejmě, že se na zahradě také hrálo. Platan do života uvedli svými výstupy za asistence svých učitelů žáci a studenti  akordeonového, violoncellového oddělení i dramatického oboru. ‚Dramaťáci‘ si dokonce připravili mýtický rituál, při němž zasvětili strom silám přírody.  Pro naši školu  to byla první veřejná akce od startu nového školního roku, který u nás začal stejně jako na základních školách.
                                                                 
                                                                                 Text a foto:  Mirek Zimmer 

Důležité odkazy

Škola realizuje od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 projekt v rámci Výzvy MŠMT č. 02_18_063 Šablony II „Spolupráce a kreativita“, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011807