Škola, která povznáší...Informace pro rodiče žáků TANEČNÍHO OBORU
Pokud budete chtít u své zdravotní pojišťovny čerpat příspěvek a potřebujete proto doklad o zaplacení,  uhraďte školné v hotovosti v kanceláři školy.
Pokladní hodiny jsou v pondělí a ve středu od 14:00 do 17:00. 

Důležité odkazy