A jakým nástrojem bude znít tvá melodie ?

Vážení rodiče a milí žáci,
od 10. 5. 2021 je možná osobní přítomnost max. 3 žáků v jedné skupině. Žáci, kteří se zúčastní těchto konzultací nebo výuky, nejsou povinni podrobovat se testování ani nic dokladovat. V případě konání výuky venku je možná přítomnost max. 30 osob ve skupině. Tito žáci jsou však povinni doložit čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že mají test s negativním výsledkem. O této výuce budete včas informováni (především nehudební obory). Od vyučujících obdržíte formulář čestného prohlášení, které žáci přinesou na výuku vyplněný s aktuálními daty a podepsaný. 
Přeji vám pevné zdraví a vše dobré.
Mgr. Dominika Valešková
5. 5. 2021

...............
SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA OBORU SKLADBA ŽÁKŮ ZUŠ ČR 2021 

Portedo o. p. s. a Základní umělecká škola Litoměřice (organizátoři) a  Umělecká rada ZUŠ ČR (garant přehlídky)
připravují pro žáky ZUŠ ČR skladatelskou soutěž, ve které mohou představit vlastní tvorbu v době mimořádných opatření, kdy jsou minimální koncertní a soutěžní možnosti. 

Více informací o podmínkách soutěže, termínech  a možnostech přihlášení naleznete zde v sekci Akce/Soutěže

Porota: MgA. Markéta Dvořáková, Ph.D., prof. MgA., Mgr. Vít Zouhar, Ph.D., MgA. Roman Pallas

Předseda sekce skladby UR ZUŠ ČR a kontaktní osoba: MgA. Robert Mimra, tel.: 604 170 749, e-mail: office@portedo.cz


Máme nový strom. Platan ‚Zuškový‘ !


 
 
   „Zdravíme  z roku 2020. Jsme žáci a učitelé Základní umělecké školy Litoměřice, která v těchto prostorách sídlí již od roku 1992… Sázíme tento strom s úctou a láskou ke všemu živému.“ Tenhle vzkaz do vzdálené budoucnosti je teď u kořenů nového stromu vysazeného ve středu 16.září  při „Zahradní slavnosti“  v areálu ZUŠ. 

   „Jde o platan javorolistý, rychle rostoucí strom, který doplní stávající zeleň,“ řekla nám Lenka Neumannová z Modrého zahradnictví. „A nejen stávající, ale i tu chybějící, protože nám v posledních čtyři stromy odešly,“ přiblížila důvod akce ředitelka ZUŠ  Dominika Valešková.  „V Praze prý mají Beethovenův platan, no a my teď máme „Zuškový“ ! Obě pak  za pomoci Matěje Olejára vzrostlý stromek vysadily.  Pomocníků se pak našlo dost – ruku  k dílu přiložila vlastně většina z několika desítek účastníků  slavnosti - děti i rodiče.

    Samozřejmě, že se na zahradě také hrálo. Platan do života uvedli svými výstupy za asistence svých učitelů žáci a studenti  akordeonového, violoncellového oddělení i dramatického oboru. ‚Dramaťáci‘ si dokonce připravili mýtický rituál, při němž zasvětili strom silám přírody.  Pro naši školu  to byla první veřejná akce od startu nového školního roku, který u nás začal stejně jako na základních školách.
                                                                 
                                                                                 Text a foto:  Mirek Zimmer 

Důležité odkazy

Škola realizuje od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 projekt v rámci Výzvy MŠMT č. 02_18_063 Šablony II „Spolupráce a kreativita“, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011807