A jakým nástrojem bude znít tvá melodie ?

GRATULUJEME K MIMOŘÁDNÝM VÝKONŮM
Anně Černé
(vyučující BcA. Matej Olejár) 
3. cena - Mladí pianisté hrají na Steinway
Tereze Neužilové
(vyučující Mgr. Alexandra Pallasová)
1. cena - Prague Junior Note, 3. cena - Broumovská klávesa 
Alžbětě Pallasové (vyučující Mgr. Alexandra Pallasová)
Prague Junior Note
Magdaléně Pallasové
(vyučující Mgr. Alexandra Pallasová)
2. cena - Prague Junior Note, 2. cena - Broumovská klávesa
Jasmíně van Vegchel (vyučující MgA. Roman Pallas)
Prague Junior Note

............................................................................
ZÁPIS ŽÁKŮ ke studiu ve školním roce 2021-2022

Přihlášky lze vyplnit on-line zde na webu školy. K talentové zkoušce budou zájemci o studium hudebního oboru zváni individuálně v průběhu června. Přihlášení zájemci o studium výtvarného oboru budou pozváni k talentové zkoušce v termínu 28. 6. 2021 v prostorách zahrady Masarykova 35 (16:30-17:15 nebo 17:30-18:15) , zájemci o literárně dramatický obor v Minimaxu dne 29. 6. 2021 a tanečního oboru v úterý 29. 6. 2021 v odpoledních hodinách v tanečním sále Domu kultury. 

Vážení rodiče a milí žáci,
od 24. 5. 2021 je v základních uměleckých školách umožněna osobní přítomnost na skupinové konzultaci nebo výuce v nejvyšším počtu 10 žáků (počet pedagogů není stanoven) bez povinnosti dokládání testování. Dále je umožněna osobní přítomnost v počtu vyšším než 10 žáků za podmínky, že žák doloží čestné prohlášení. Formulář je k dipsozici zde v sekci Dokumenty. 

Přeji vám pevné zdraví a vše dobré.
Mgr. Dominika Valešková
18. 5. 2021

...............
SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA OBORU SKLADBA ŽÁKŮ ZUŠ ČR 2021 

Portedo o. p. s. a Základní umělecká škola Litoměřice (organizátoři) a  Umělecká rada ZUŠ ČR (garant přehlídky)
připravují pro žáky ZUŠ ČR skladatelskou soutěž, ve které mohou představit vlastní tvorbu v době mimořádných opatření, kdy jsou minimální koncertní a soutěžní možnosti. 

Více informací o podmínkách soutěže, termínech  a možnostech přihlášení naleznete zde v sekci Akce/Soutěže

Porota: MgA. Markéta Dvořáková, Ph.D., prof. MgA., Mgr. Vít Zouhar, Ph.D., MgA. Roman Pallas

Předseda sekce skladby UR ZUŠ ČR a kontaktní osoba: MgA. Robert Mimra, tel.: 604 170 749, e-mail: office@portedo.cz


Máme nový strom. Platan ‚Zuškový‘ !


 
 
   „Zdravíme  z roku 2020. Jsme žáci a učitelé Základní umělecké školy Litoměřice, která v těchto prostorách sídlí již od roku 1992… Sázíme tento strom s úctou a láskou ke všemu živému.“ Tenhle vzkaz do vzdálené budoucnosti je teď u kořenů nového stromu vysazeného ve středu 16.září  při „Zahradní slavnosti“  v areálu ZUŠ. 

   „Jde o platan javorolistý, rychle rostoucí strom, který doplní stávající zeleň,“ řekla nám Lenka Neumannová z Modrého zahradnictví. „A nejen stávající, ale i tu chybějící, protože nám v posledních čtyři stromy odešly,“ přiblížila důvod akce ředitelka ZUŠ  Dominika Valešková.  „V Praze prý mají Beethovenův platan, no a my teď máme „Zuškový“ ! Obě pak  za pomoci Matěje Olejára vzrostlý stromek vysadily.  Pomocníků se pak našlo dost – ruku  k dílu přiložila vlastně většina z několika desítek účastníků  slavnosti - děti i rodiče.

    Samozřejmě, že se na zahradě také hrálo. Platan do života uvedli svými výstupy za asistence svých učitelů žáci a studenti  akordeonového, violoncellového oddělení i dramatického oboru. ‚Dramaťáci‘ si dokonce připravili mýtický rituál, při němž zasvětili strom silám přírody.  Pro naši školu  to byla první veřejná akce od startu nového školního roku, který u nás začal stejně jako na základních školách.
                                                                 
                                                                                 Text a foto:  Mirek Zimmer 

Důležité odkazy

Škola realizuje od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 projekt v rámci Výzvy MŠMT č. 02_18_063 Šablony II „Spolupráce a kreativita“, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011807