Naše Akademie umění III.věku má nové studenty

Sedm nových studentů z řad seniorů má od čtvrtka 26.září Akademie umění třetího věku, která od loňska funguje při naší základní umělecké škole. Akademie, jejíž studium je tříleté, začala při loňské premiéře s třiceti studenty, někteří však kvůli různým problémům studium ukončili. I s novými jich nyní bude pokračovat celkem 34.
Při slavnostní imatrikulaci litoměřický starosta Ladislav Chlupáč ocenil nejen odvahu seniorů něco nového se naučit, nebo se zdokonalit ve zvoleném oboru, ale i vstřícnost školy a jejích pedagogů, kteří se těmto studentům věnují. Poděkoval rovněž za skvělou prezentaci školy při tzv. ZUŠ Day, kterým jsme přispěli k oslavám 800 let Litoměřic. Město školu podporuje, bez finančního příspěvku by akademie nemohla fungovat, zdůraznila ředitelka Dominika Valešková.
Jedním ze sedmi nových studentů je 65letý Josef Chynoranský z Litoměřic. „Na kytaru hraju delší dobu, ale už si nevystačím jenom s tím, že hraju u táboráku trampské písničky, prostě chtěl bych se posunout dál, umět hrát jakseříká ‚z listu‘. A když nějakou písničku vymyslím, tak by ji i rád uměl zapsat do not,“ prozradil Josef své pohnutky.
Stejně jako loni si po oficiální části mohli studenti volně popovídat se svými pedagogy i s ostatními, kteří už akademii studují. A někteří využili i toho, že si spolu mohli zahrát a zazpívat. Důkaz, že i při studiu tady vznikla dobrá parta, která si má co říci…

Text a foto Mirek Zimmer, 26.září 2019

Předehru oslav 800 let Litoměřic zvládla naše škola na výbornou !

„ZUŠ Day“ byl důstojným dárkem

Druhou zářijovou sobotu začaly Litoměřice slavit své 800. narozeniny. A o ‚prolog‘ se na Mírovém náměstí postarala naše základní umělecká škola, kterou v úvodu spolu s ředitelkou Dominikou Valeškovou přivítal litoměřický starosta Ladislav Chlupáč. Při „ZUŠ Day“ nám pak patřilo celé odpoledne až do večera.

Před plným hledištěm předvedli nejprve dějinnou zkratku „Litoléta aneb 800 let letem světem“ studenti literárně dramatického oboru vedení uč. A.Pařízkem, P.Boučkovou a P. Vágaiem, vzápětí je vystřídaly dívky tanečního oboru s lidovými tanci uč. V.Žáčkové a N. Matyskové. Hudební obor reprezentovalo kytarové duo Martin Háva a Lucie Kiralyová (uč.V.Štývar), klavíristky Magdalena Pallasová a Tereza Neužilová (uč.A.Pallasová), klarinetové kvarteto Jakub Hanč, Kristýna Horáková, Michal Žáček s uč. J.Antolčíkovou a na elektrickou kytaru Jakub Kalina (uč. J.K.Veselý). V bloku populární hudby se pak publiku pochlubili svým uměním Vojtěch Minář na marimbu a vibrafon ( s uč. I. Šindelářovou a A. Pallasovou), bubeníci Eliška Kopecká a Sebastian V. Galia (uč. P. Šimberský) a zpěváci Christo Brambaški, Tereza Šmidtová, Linda Jelenová, Linda Tomšovičová a Johana Petrovičová (uč. Z. Jelen).

To už odpoledne pomalu přecházelo do podvečera, který zpestřily svými vystoupeními orchestry ZUŠ – „Nezrychluj!“ (ved. M.Štec), „Blues Combo“ a „Schizzo Band“ (J.K. Veselý). O závěr vydařeného "ZUŠ Day" se pak už za tmy postaral „Junior Band“ pod vedením Z. Růžičky. Potlesk muzikantům však patřil i všem, kteří se na programu podíleli, včetně zvukaře M. Ženkla. Vynechat nelze ani výtvarníky. V podloubí pod Kalichem totiž za dohledu uč. J.Veselé a Choury vznikala celé odpoledne společná, více než šestimetrová kresba na téma „Řeka“. Obohatit ji svou kresbou či malbou mohl každý příchozí, bez ohledu na věk.

Příspěvek školy k litoměřickým oslavám ocenil při večerním oficiálním zahájení oslav i starosta L. Chlupáč.


Miroslav Zimmer

Důležité odkazy

Škola realizuje od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 projekt v rámci Výzvy MŠMT č. 02_18_063 Šablony II „Spolupráce a kreativita“, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011807