VÝUKA V ZUŠ LITOMĚŘICE VČETNĚ VŠECH POBOČEK ŠKOLY SE RUŠÍ OD 11. 3. 2020 AŽ DO ODVOLÁNÍ. 
Po tuto dobu je výuka žáků realizována distanční formou.
Zrušeny jsou všechny soutěže (klavíry, smyčce, kytary, orchestry). 

Přeji všem pevné zdraví, mnoho trpělivosti a štěstí. 

Opatrujte se. 

Mgr. Dominika Valešková

GRATULUJEME VŠEM ŽÁKŮM K VÝKONŮM V OKRESNÍCH KOLECH SOUTĚŽÍ ZUŠ 


Hra na klavír (20. 2. 2020)
O. kategorie - L. Černá (p. uč. M. Olejár) 1. cena s postupem do krajského kola, I. Černá (p. uč. M. Olejár) 1. cena s postupem do krajského kola, A. Pallasová (p. uč. A. Pallasová) 1. cena, A. Tupcová (p. uč. M. Landová) 3. cena, M. Kavková (p. uč. H. van Vegchel) 3. cena; I. kategorie - J. Kinštová (p. uč. A. Pallasová) 3. cena, T. Šuráňová (p. uč. M. Frič) 3. cena; II. kategorie - A. Černá (p. uč. M. Olejár) 1. cena s postupem do krajského kola, J. Ziegelheimová (p. uč. M. Olejár) 1. cena s postupem do krajského kola, K. Pluhařová (p. uč. M. Landová) 3. cena; III. kategorie - E. Melicharová (p. uč. D. Chyňavová) 2. cena, B. Chudobová (p. uč. M. Landová) Čestné uznání II.; IV. kategorie - T. Neužilová (p. uč. A. Pallasová) 1. cena s postupem do krajského kola, J. van Vegchel (p. uč. R. Pallas) 1. cena s postupem do krajského kola; V. kategorie - J. Ziegelheim (p. uč. M. Olejár) 3. cena; VI. kategorie - M. Pallasová (p. uč. A. Pallasová) 1. cena s postupem do krajského kola, J. Neužilová (p. uč. D. CHyňavová) 1. cena s postupem do krajského kola; VII. kategorie - T. Svoboda (p. uč. M. Frič) 2. cena; VIII. kategorie - M. Novák (p. uč. M. Landová) Čestné uznání II.; IX. kategorie - J. Hanč (p. uč. D. Chyňavová) 3. cena
Komorní hra
I. kategorie - klavírní duo "Třpytivé noty" A. Pallasová a J. Kinštová - 1. cena; II. kategorie - klavírní duo E. Melicharová a S. Kubelková - 1. cena; III. kategorie - klavírní duo "NeuPall klaVÍR!" - 1. cena s postupem do krajského kola, klavírní duo J. van Vegchel a J. Neužilová - 1. cena s postupem do krajského kola


Hra na kytaru (21. 2. 2020)
II. kategorie - D. Hrzán (p. uč. V. Štyvar) 1. cena s postupem do krajského kola; III. kategorie - P. J. Blažek (p. uč. V. Háp) 1. cena s postupem do krajského kola, P. Fedorovičová (p. uč. J. Veselý) 2. cena; V. kategorie - M. Háva (p. uč. V. Štyvar) 1. cena s postupem do krajského kola

Hra na smyčcové nástroje (21. 2. 2020)
Hra na housle (p. uč. M. Roček) 
I. kategorie - A. Kartáková 1. cena s postupem do krajského kola; K. Fousková 2. cena, E. Minářová 2. cena; V. kategorie - M. Kartáková 2. cena; VII. kategorie - J. Neužil 1. cena s postupem do krajského kola
Hra na violoncello (p. uč. J. Knotte)
I. kategorie - S. Beldová 1. cena s postupem do krajského kola; II. kategorie - K. Szaffnerová 1. cena s postupem do krajského kola; III. kategorie - J. van Vegchel 1. cena s postupem do krajského kola, T. Šmidtová 1. cena s postupem do krajského kola; IV. kategorie - A. Knotte 1. cena s postupem do krajského kola; VI. kategorie - B. Kloubová 2. cena
Hra na kontrabas (p. uč. M. Roček)
VI. kategorie - M. Lorenc 1. cena s postupem do krajského kola

Hostili jsme okresní soutěže v klavíru, smyčcích i kytaře

Celkem jedenadvacet žáků naší školy si vybojovalo postup do krajského kola soutěží ve hře na klavír, smyčcové nástroje a kytaru. Rozhodly o tom odborné poroty v okresním kole, které se v minulých dnech konalo v Litoměřicích. Klání se zúčastnilo třiačtyřicet soutěžících, nejvíce pak hráčů na klavír. Oceněni byli nejen nejlepší mladí muzikanti, ale také učitelé, kteří mají na úspěších žáků velký podíl. Zvláštní cenu za mimořádně kvalitní pedagogickou práci tak získali Matěj Olejár a Saša Pallasová z klavírního oddělení.

Už 12.března budou v Ústí n.L. na krajské úrovni soutěžit od nás tři kytaristé, 20.března u nás "doma" v Litoměřicích osm našich hráčů na smyčcové nástroje a o týden později v Litvínově desítka našich klavíristek. Soutěže pro základní umělecké školy vypisuje už tradičně každým rokem ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Text Mirek Zimmer, foto Jana Červinková

Únor patřil 'multižánru'

Po Terezínu (KD 4.2.) jsme se na Multižánrovém koncertu představili 12.února také „doma“ v Litoměřicích, v Máchově divadle. Oba koncerty měly několik společných rysů. Tím prvním tedy, že šlo o hudbu napříč žánry, druhým byly stabilně pěkné výkony účinkujících i dobře zvolený repertoár, do třetice pak bohužel méně pozitivní fakt, že se koncert konal právě v období vrcholící chřipkové epidemie, což bylo více znát v poloprázdném hledišti než na pódiu. V pestrém programu středečního koncertu se ve čtyřiadvaceti vystoupeních vystřídalo téměř třicet studentů v různém nástrojovém i žánrovém obsazení. O svižný a vtipný úvod se postaraly malé klavíristky Terezka Neužilová a Magdaléna Pallasová v zaaranžované The Simpson Theme, pak už se střídala klasika s moderní hudbou, gospelem a také swing i rock v podání především bubeníků a kytaristů. Tyto žánry dostaly příležitost v druhé části koncertu. Zaujala jedna z nejmladších účinkujících Matylda B.Galiová, která se ve hře na elektrickou kytaru dobře ‚popasovala‘ s instrumentálkami Hit The bass a Jazz Blues. A v bluesovém rytmu se také končilo, kytarista Jakub Kalina si totiž jako tečku za multižánrovým koncertem vybral skladbu „Slow Blues“.

Text a foto Mirek Zimmer

Důležité odkazy

Škola realizuje od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 projekt v rámci Výzvy MŠMT č. 02_18_063 Šablony II „Spolupráce a kreativita“, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011807