V divadle jsme zahráli i pro Delfína

    Na sváteční notu naladili diváky ve středu 18.prosince večer studenti naší ZUŠ. V osmadvaceti vystoupeních se představilo na čtyřicet mladých hudebníků, včetně dvou komorních pěveckých souborů. Mezi účinkujícími byli i ti, které podpořil Nadační fond Delfín pomáhající dětem z Litoměřic a okolí, aby se mohly věnovat podobným aktivitám. Za tuto pomoc poděkovala zakladatelce fondu a předsedkyni správní rady Kateřině Tenglerové ředitelka ZUŠ Dominika Valešková. Spolupráce začala asi před třemi roky a je oboustranně prospěšná.

    „Delfín podpořil už na padesát dětí, škola a žáci pak vystupují na různých benefičních akcích fondu. Poděkování patří také všem sponzorům bez rozdílu. Dary se pohybují většinou od dvou do pěti tisíc korun, přičemž veškeré přijaté prostředky jdou přímo na zmíněný účel,“ zdůrazňuje paní Tenglerová. Podle ředitelky školy jen letos podpořil fond na celý školní rok třináct studentů, třeba z vícepočetných rodin, ze sociálně znevýhodněného prostředí, apod.

    Naše škola se v roce 2019 významnou měrou podílela na kulturním dění ve městě, ať už to byly různé koncerty, divadelní představení, hudební soutěže, odborné semináře, mezinárodní den tance, samostatný program k oslavám 800 let města, nebo třeba v závěru roku tradiční ‚Vánoční symfonický koncert‘ spojený s uvedením Rybovy České mše vánoční. Všem, kteří se na společné práci podíleli, patří velký DÍK ! Přejeme vše nejlepší, hodně dobrých tónů, barev i správných kroků do nového roku 2020 :-)

Text a foto:  Mirek Zimmer

Překvapili jsme ‚Rybovkou‘ v původní podobě!

Domem kultury v Litoměřicích zněla v úterý 10.prosince opět po roce tradiční Česká mše vánoční J.J.Ryby. Byla součástí Vánočního symfonického koncertu pořádaného naší základní uměleckou školou a výjimečná pak byla tím, že ji muzikanti a zpěváci předvedli v původním 'kabátu'.

     „Za těch více než 200 let se na ni nanesl prach v podobě různých přepisů a romantických úprav, takže se z ní časem stala tak trochu jiná ‚Rybovka‘,“ uvedla ředitelka naší školy Dominika Valešková. Symfonický orchestr spolu s Litoměřickým festivalovým sborem předvedl skladbu podle edice, kterou připravil Vojtěch Spurný a vydal Český rozhlas v roce 2014. V sólových partech excelovali operní sólisté -zpěváci Jana Červinková, Lenka Schützová, Jaroslav Kovacs a Pavel Švingr.

     Bez překvapení se neobešla ani první část vánočního koncertu, ve které v úvodu zazněl Dvořákův „Slovanský tanec č.8“. Muzikanti také připomenuli letošní jubileum 800 let Litoměřic, když pod taktovkou Jiřího Knotte předvedli jeho skladbu na máchovský text „Spi, má dívko“, nebo kompozici Romana Pallase „Hymnus 1517“. Zajímavý byl rovněž ‚výlet‘ do vod pop music, na který posluchače vzala zpěvačka Jana Veselá s Dynamis Bandem Jana ‚Kuře‘ Veselého. Vzpomínka na nedávno zesnulého Mistra pak uzavřela první půli vánočního koncertu. Gottovo „C’est la vie“ si zanotovali nejen všichni aktéři na pódiu, ale i v hledišti.

     Letošní Vánoční symfonický koncert měl podtitul z Rybova díla - „S radostí a plesáním“. Věříme, že na náš koncert lidé přišli 's radostí' a odcházeli 's plesáním', naladěni už na sváteční notu.

Text a foto Mirek Zimmer

Důležité odkazy

Škola realizuje od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 projekt v rámci Výzvy MŠMT č. 02_18_063 Šablony II „Spolupráce a kreativita“, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011807