Senioři zakončili semestr setkáním a koncertem.

 

   Sešli se a zahráli, co se naučili.  Na klarinet, flétnu, klavír a akordeon, housle, basovou kytaru, zazněl i autorský přednes ... Takový byl v pátek 24.ledna v sále naší školy slavnostní, zároveň však neformální závěr zimního semestru Akademie umění III.věku.  Jeho aktéry byli tedy studenti – senioři, kteří našli chuť i odvahu předstoupit před publikum. A to jim případná zaváhání nejen odpustilo, ale navíc je - stejně jako jejich pedagogové, povzbudilo. Potlesk neminul každého z jedenácti vystupujících.

 

    Akademie, která funguje pod naší ZUŠ a s podporou města od podzimu 2017, má třicet studentů převážně v hudebním oboru.  „Zájem je ohromný, máme spoustu čekajících, ale další přijímat už nemůžeme, třicítka je rozumný počet, navíc limitovaný i rozpočtem,“ podotýká ředitelka  Dominika Valešková.  Z nejbližších akcí připravuje škola na 4.února koncert žáků i učitelů v Terezíně, kde jako host vystoupí sbor Cantica Bohemica a kapela Dynamis Band.  Terezín bude o tři dny později místem dalšího z koncertů ZUŠ.  

 

   Poslední lednový týden nás čekají soutěže – nejprve školní kola v klavíru, smyčcích a kytarách, ve dnech 20. a 21.února pak okresní kola. Soutěže žáků ZUŠ probíhají i v dalších regionech a už tradičně je vypisuje ministerstvo školství.   

 

Text a foto: Mirek Zimmer